Postupak za izmjenu i dopunu Pravilnika o ocijenjivanju i vrjednovanju učenika

Poštovani-e članovi sindikata, Na insistiranje  predsjednika Kantonalnih odbora  sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, otvoren je postupak za izmjenu i dopunu Pravilnika o ocijenjivanju. Molim Vas da u zadatom periodu organizujete raspravu i svoje konkretne...