Preporuke za izvodenje online nastave — dio 2

Preporuka je da se nastavni sadržaji reduciraju i prilagode trenutnim uslovima pod kojima učenici prate nastavu i izvršavaju svoje školske obaveze.
S tim u vezi, potrebno je da nastavnici na nivou stručnih aktiva škole dogovore adekvatne kriterije za ocjenjivanje a u najboljem interesu učenika koji sada najveći dio zadataka rade samostalno.

Više...