Zahtjev za produženje vremena za provođenje javne rasprave vezane za standarde i pedagoške normative – maj 2018

U prilogu je dat dokument u kojem se traži produženje vremena za provođenje javne rasprave vezane za standarde i pedagoške normative,a koji je predsjednik KO sindikata uputio Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo...