Procedura prijave osiguranog slučaja i obrasci – maj 2018.

U prilogu se nalazi spisak neophodnih dokumenata, kao i procedura prijave osiguranog slučaja sa potrebnim obrascima, te polica osiguranja kako biste imali uvid u osigurane sume po osobi: Procedura prijave osiguranog slucaja i obrasci.pdf;...