Obustava izrade i primjene Nastavnog plana i programa za smjer Opšta gimnazija

Poštovani, putem informacija od stručnih aktiva koje smo dobili u Sindikatu saznali smo da se radi na izradi nastavnog plana i programa za smjer Opšta gimnazija. Uvođenje novog nastavnog plana za Opštu gimnaziju ne...