Zahtjev za preraspodjelu sredstava u budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2018. godinu

U skladu sa dogovorom Vlade Kantona Sarajevo bilo je potrebno da se u budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu obezbijedi 5% plaće za prosvjetne radnike. Predviđena budžetska sredstva trebala su biti na poziciji Ministarstva...