Plaćanje eksterne i interne evaluacije – maj 2018

U prilogu se nalaze dokumenti koji tretiraju plaćanje interne i eksterne evaluacije učenika, kao i plaćanje eksterne evaluacije i eksterne mature, kao i provođenje redovne mature, a koji su upućeni Ministarstvu za obrazovanje, nauku...