Saopćenje povodom izbora “Nastavnika godine”

Smatramo da je ostavljeno nedopustivo malo vremena (samo 5 radnih dana) da se u školama izvrši prijava, bodovanje, odabir i formalno potvrđivanje predloženih kandidata od strane nastavničkih vijeća.Osim toga, sami kriteriji su, u najmanju ruku, sporni i diskutabilni. Neki elementi kriterija koji se navode i boduju su tek u svom začetku, naprimjer, STEM projekat.

Više...

Odgovor na pismo Ministrice za obrazovanje, nauku i mlade

Dan nastavnika je utvrđen i uveden u školski kalendar širom svijeta na osnovu borbe članova sindikata i svake godine se iz Brisela glavnog sjedišta – centrala sindikata čiji smo i mi članovi, šalje poster i dopis sa motom odnosno temom proslave. Ove godine je to: Mladi nastavnici: Budućnost profesije. Takođe je sugerisano da se ovaj praznik ove godine proslavi 4. ili 7. oktobra budući da pada u subotu. Bio je red da kada ste sastavljali školski kalendar i vidjeli da 5. oktobar pada u subotu konsultujete predstavnike sindikata.

Više...

Protest povodom jednostranog obilježavanja 5. oktobra „ Dana nastavnika“ od strane Ministarstva za obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Na inicijativu EI ( Education International, međunarodne sindikalne organizacije obrazovanja sa sjedištem u Briselu) utvrdila je zajedno sa MOR-om i UNESCO-m da 5. oktobar bude dan obilježavanja svjetskog Dana nastavnika. Ovaj praznik se proslavlja u cijelom svijetu uz učešće sindikata, civilnog društva i obrazovnih vlasti, s ciljem da se glas nastavnika čuje širom svijeta i da se vlade podsjete na obavezu poboljšanja statusa obrazovne profesije.

Više...