Zahtjev za poštivanje člana 79. Kolektivnog ugovora – bolovanje

U prilogu se nalazi Dopis koji je poslat na adresu nadležnog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a tretira problematiku poštivanja člana 79. Kolektivnog ugovora: