Protest povodom jednostranog obilježavanja 5. oktobra „ Dana nastavnika“ od strane Ministarstva za obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Na inicijativu EI ( Education International, međunarodne sindikalne organizacije obrazovanja sa sjedištem u Briselu) utvrdila je zajedno sa MOR-om i UNESCO-m da 5. oktobar bude dan obilježavanja svjetskog Dana nastavnika. Ovaj praznik se proslavlja u cijelom svijetu uz učešće sindikata, civilnog društva i obrazovnih vlasti, s ciljem da se glas nastavnika čuje širom svijeta i da se vlade podsjete na obavezu poboljšanja statusa obrazovne profesije.

Više...