KANTONALNI ODBOR

Predsjednik kantonalnog odbora

Prezime i imeZvanjeUstanovaE-pošta
Bešlić Farukprof.Prva gimnazijafaruk.beslic@hotmail.com

Kantonalni odbor

Prezime i imeZvanjeUstanovaE-pošta
Bektić Mensur-člannast.prak.nastaveŠkola primjenjenih umjetnostibektic.mensur@yahoo.com
Đečević Amra-članprof.Srednoškolski centar "Nedžad Ibrišimović"Ilijašbektic.mensur@yahoo.com
Đindo Adnan-podpredsjednikbal. umjetnikNarodno pozorište Sarajevosindikatnps@gmail.com
a.djindo@gmail.com
Hadžihasanović-Midhat Samka-članprof.Druga gimnazijasamkahm@gmail.com
Hujić Sudaprof.Srednja medicinska škola Sarajevodijanahujic@yahoo.com
Kamenjašević Irfan-članmuz. umjetnikSarajevska filharmonijairfankameni@gmail.com
Karić Suada-potpredsjednicaprof.dipl.ing.Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnostisuada.r@hotmail.com
Kovčević Sadat-članprof.Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinusadatkovacevic@gmail.com
Lokvančić Dževadnast.prak.nastaveŠkola metalskih zanimanjadzevad.lokvancic@hotmail.com
Mahić Kemal-članprof.Mašinska škola-Sekcija penzioneramirvana13@msn.com
Mehmedić Muhamedprof.Srednjoškolski centar Hadžićihemo.mss@hotmail.com
Muminović-Hota Naidaprof. i dipl. iur.Prva bošnjačka gimnazijanaida.abg@gmail.com
Sulejmanagić Aidadipl. ing. arh.Muzej Sarajevaaida.sulejmanagic@gmail.com
Šljivo Nedeljka-članmr. sci. ing.Medicinski fakultetnedasljivo@gmail.com
neda.sljivo@inf.unsa.ba
Šuvalić Admirmr. sci. prof.Srednja ugostiteljsko-turistička školaadmirsuvalic@yahoo.com
Veledar Mirsad-članprof.Srednja elektrotehnička školamirsad.veledar@hotmail.com

Članovi nadzornog odbora

Prezime i imeZvanjeUstanovaE-pošta
Pohara Dževad - predsjednikdipl.ing.Elektrotehnička škola za energetikudzpohara@bih.net.ba
Mujezinović Nerminaprof.Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Pejković Asimprof.Prva bošnjačka gimnazija

Odbor za visoko obrazovanje KO

Prezime i imeFunkcija
Šljivo Nedeljkapredsjednica

Odbor za srednje obrazovanje KO

Prezime i imeFunkcija
Hadžihasanović-Midhat Samkapredsjednica

Odbor za kulturu KO

Prezime i imeFunkcija
Sulejmenagić Aidapredsjednica

Sekcija žena KO

Prezime i imeFunkcija
Karić Suadapredsjednica

Sekcija mladih KO

Prezime i imeFunkcija
Šuvalić Admirpredsjednik

Sekcija penzionera KO

Prezime i imeFunkcija
Mahić Kemalpredsjednik

ČLANOVI VIŠIH ORGANA IZ KANTONALNE KONFERENCIJE SARAJEVO SSVOONK-a BiH

Glavni odbor

Prezimeiime
BešlićFaruk
BektićMensur
ČupovićFaruk
ĐindoAdnan
Hadžihasanović-MidhatSamka
IšerićŠemso
KarićSuada
RomanićTatjana
ŠljivoNedeljka
KurtovićČengićMerima

Nadzorni odbor SSVOONK-a BiH

Prezime i imeFunkcija
Šljivnjak Seadpredsjednik

Statutarna komisija

Prezime i imeFunkcija
Karović Jasnačlan

Sud časti

Prezime i imeFunkcija
Žarković-Tafro Tatjanačlan

Sekcija žena SSVOONK-a BiH

Prezime i imeFunkcija
Karić Suadapredsjednica

Sekcija mladih SSVOONK-a BiH

Prezime i imeFunkcija
Kurtović Čengić Merimapredsjednica