SPISAK ČLANICA

Spisak članica kantonalnog odbora sindikata

Naziv ustanoveAdresaBroj telefonaBroj faxaWeb stranicaPredsjednik sindikalne organizacijeElektronska pošta predsjednika sindikalne organizacije
Prva gimnazijaGimnazijska 3, Sarajevo033/203-567;
033/442-699;
033/216-685
033/216-685http://www.prva-gimnazija.edu.baZijada Džafović-Melez, prof.zijada65@hotmail.com
Druga gimnazijaSutjeska 1033/586-361; 033/443-416; 033/443-438033/667-438http://www.2gimnazija.edu.baSanela Isakovićs.isakovic@hotmail.com
Treća gimnazijaVilsonovo šetalište 16033/724-500033/724-500http://www.treca-gimnazija.edu.baDžemaludin Poturovićdzemo55@hotmail.com
Četvrta gimnazijaMala aleja 69033/636-704; 033/763-420033/636-704http://www.cetvrta-gimnazija.edu.baMirela Vasićmivas75270@yahoo.com
Peta gimnazijaSenada Poturka Senčija bb033/235-521; 033/235-412; 033/235-413033/235-521http://www.peta-gimnazija.edu.baBihorac Izetanewjasko@gmail.com
Gimnazija ObalaObala Kulina bana 3033/214-960; 033/204-300; 033/231-546; 033/668-675; 033/651-976033/214-960http://www.obala.edu.baHedžić Benjaminhedzic@yahoo.de;
larabenjo@yahoo.de
Gimnazija DobrinjaSenada Poturka Senčija bb033/464-948033/464-284http://www.gdobrinja.edu.baAhmetspahić Enver a_enver@hotmail.com
Prva bošnjačka gimnazijaPetrakijina 2033/461-780; 033/261-001;
033/668-212
033/668-212http://www.bosnjackagim.edu.baDžema Voloder-Nadarevićdjema_voloder@yahoo.com
Srednja muzička školaJosipa Štadlera 1033/441-958; 033/207-951033/207-951http://www.muzickasa.edu.baNermin Sarajčićnerminsarajcic@hotmail.com
Srednja škola primijenjenih umjetnostiGimnazijska 11033/440-520; 033/262-580033/262-580http://www.artschoolsa.edu.baMensur Bektićbektic.mensur@yahoo.com
Srednja medicinska školaTahmiščina 2033/666-185; 033/664-786; 033/206-635033/202-005http://www.sms.edu.baSuada Hujićdijanahujic@yahoo.com
Srednja zubotehnička školaČekaluša 84033/262-180; 033/666-103; 033/221-601033/262-180http://www.szs.edu.baRešid Cucakresocucak2013@gmail.com
Srednja medicinska škola - JezeroPatriotske lige 67a033/443-987; 033/443-978033/652-416http://www.ssmstsa.edu.baSenada Osmanovićosmanovic.family@hotmail.com
Srednja ekonomska školaZmaja od Bosne 39033/250-041; 033/250-040; 033/250-042;
033/651-141
033/250-048http://www.ses.edu.baSead Šljivnjak seadslj@yahoo.com
Elektrotehnička škola za energetikuZmaja od Bosne 37033/611-386033/655-285http://www.etssa.edu.baDževad Poharadzpohara@bih.net.ba
Srednja elektrotehnička školaSafeta Zajke 2033/650-989; 033/651-108033/650-998http://www.ets-sa.edu.baMirsad Veledarmirsad.veledar@gmail.com
Srednja mašinska tehnička školaZmaja od Bosne 8033/275-620; 033/275-621; 033/275-601033/275-630http://www.smts.edu.baFaruk Čupovićfaruk.c@lol.ba
Srednja škola za saobraćaj i komunikacijeVelešići 2033/561-940033/561-941http://www.ssskskola.edu.baMaida Zametica zametica_maida@hotmail.com
Srednja škola metalskih zanimanjaZmaja od Bosne 8207-369; 275-600; 275-603207-369http://www.ssmz.edu.baAdisa Divošdivosa@bih.net.ba
Željeznički školski centarLožionička 8722-940; 722-941; 722-945722-941http://www.zsc.edu.baAida Bešlagić-Jašarevićaidabj@hotmail.com
Srednja građevinsko geodetska školaFranca Lehara 5214-543; 213-288; 471-411214-543http://www.ggs.edu.baMirzet Čolpacolpamirzet@gmail.com
Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedijeEmira Bogunića Čarlija 2764-225; 445-703; 623-543764-226http://www.sgts.edu.baKasum KurtanovićKasum_k@yahoo.com;
sgts@sgts.edu.ba
Srednja škola za okoliš i drvni dizajnVilsonovo Šetalište 11641-036; 640-864641-036http://www.msdss.edu.baRuzmira Hadžićruzmirahadzic@hotmail.com
Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnostiHamdije Kreševljakovića 55262-900; 443-371443-371http://mspvps.edu.baSabina Šišićshisabina@gmail.com
Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn
Medrese 5531-675; 237-780; 233-527531-675http://www.msts.edu.baBehudin Rovčaninenisa.rovcanin@hotmail.com
Srednja ugostiteljsko-turistička školaDugi sokak 9
Srednja trgovačka školaArmaganuša 29
Srednjoškolski centar VogošćaJošanička 119
Srednjoškolski centar HadžićiAnđelka Lažetića 17
Srednjoškolski centar " Nedžad Ibrišimović" IlijašKakanjska 16
Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanjeAzize Šaćirbegović 80
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinuLukavička 6
Centar za slušnu i govornu rehabilitacijuAsima Ferhatovića 2
Historijski arhiv
Sarajevska filharmonija
Narodno pozorište
Pozorište mladih
Sarajevski ratni teatar
Biblioteka Sarajevo
Muzej Sarajeva
Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo
Sarajevo art
Medicinski fakultet
Kamerni Teatar 55
Bosanski kulturni centar
Zemaljski muzej Bosne i HercegovineZmaja od Bosne 3
Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo
Javna ustanova za zaštićena prirodna područja SarajevoBranilaca Sarajeva 28
Fakultet za javnu upravuBranilaca Sarajeva 28