Zahtjev za Stavljanje van snage „Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola“

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE NAUKU I MLADE

n/r prof. dr. Elvir Kazazović, ministar

 

Predmet: Stavljanje van snage „Pravilnika o  izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola“, traži se –

 

Poštovani,

U „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj 46, od 08. novembra 2018. godine, objavljen je „ Pravilnika o  izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola“, traži se –  Procedura izrade i donošenje navedenog Pravilnika nije ispoštovano u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo i Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Smatramo da je Zakon o osnovnom obrazovanju, kao i Zakon o srednjem obrazovanju u svojim odredbama, jasno i na nedvosmislen način uredio pitanje izbora, imenovanja i razrješenja školskog odbora  na način da se u postupku izbora članova školskih odbora  obavezno moraju  provesti procedura tajnih izbora  svih bitnih sudionika odgojno-obrazovnog procesa (prestavnika nadležnih obrazovnih vlasti, predstavnika lokalne zajednice, predstavnika roditelja i predstavnika nastavnika).

Na navedeni način je osigurano puno demokratsko pravo i načelo jednakosti, koje osigurava izbor najboljih kandidata na ove izuzetno odgovorne pozicije od kojih zavisi uspjeh realizacije odgojno-obrazovnog procesa, ali i napredak jednog društva u cjelini.

Međutim, izbor direktora u srednjim školama odstupa od odredbi Pravilnika o izboru školskog odbora i Pravilnika za izbor direktora u osnovnim školama.

U članu 167. stav 3. i  članu 178. stav 5. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“,  broj 23/17), kao i u članu 149. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 12/18) propisano je da će se ministar konsultirati sa Sindkatom o pitanjima donošenja akata koji se odnose na zaposlene radnike i koji utiču na radno-pravni status, zatim na socijalni, profesionalni i materijalni položaj radnika te da će se omogućiti predstavnicima Sindikata učešće u izradi tih propisa.

Pozivamo Ministra da donese Odluku o stavljanju van snage „                               “.

Komisija je bila dužna da odgovori na opravdane  primjedbe na navedeni Pravilnik Kantonalnom odboru Sindikata Sarajevo SSVOONK BiH isto tako o navedenom Pravilniku nije obavljena javna rasprava o Nacrtu pravilnike, nego se Pravilnik potpisao čini nam se iz želje da se u procedurama za izbor direktora zaobiđe princip depolitizacije i demokratskog pristupa u izboru organa rukovođenja tj. direktora. Nama je  apsolutno neprihvatljivo da se po nekim drugim procedurama bira direktor u osnovnim školama, a da se to na drugi način radi u srednjem obrazovanju.

U ovom slučaju trebalo je na isti način  i sa istim sadržajem donijeti Pravilnik o izboru direktora.

Ovdje moramo navesti anomaliju da u članu 144. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju koji se odnosi na Rad školskog odbora ime slijedeća odredba „ Ministar donosi pravilnik u vezi sa izborom, radom, nadležnostima i radom školskog odbora“ u članu 146. stav 13 nevedeno je „Ministar donosi propis kojim se preciznije definira procedura izbora, kriteriji za izbor, nadležnostima i rad direktora“

Iz navedenog je jasno vidljivo da su ove dvije citirane odredbe zakona slične i da je ministar morao propisati postupak prethodnog izjašnjavanja radnika i vijeća roditelja, međutim ovim Pravilnikom to nije omogućeno.

Nama nije poznato zašto je ministar baš sada požurio da donese ovaj Pravilnik, kada je upoznat da je Sindikat tražio od Zakonodavno pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo autentično tumačenje člana 143. stav 13.

Ako  Vi kao ministar u toku sedam dana ne donesete Odluku da se stavlja van snage Pravilnika o izboru direktora,  i da se on objavi u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ kao i da se  „Pravilnika o stručnom nadzoru“ ne stavi van snage, Sindikat će organizovati „štrajk“ upozorenja u svim  srednjim školama i institucijama kulture u narednom periodu.

 

S poštovanjem,

Predsjednik

Faruk Bešlić, prof.