Uključivanje u rješavanju problema u komunikaciji između Ministarstvu za obrazovanje nauku i mlade i Sindikata

VLADA KANTONA SARAJEVO

n/r Adem Zolj, premijer

 

Predmet: Uključivanje u rješavanju problema u komunikaciji između Ministarstvu za obrazovanje nauku i mlade i Sindikata, traži se –

 

Poštovani,

U posljednje vrijeme došlo je do narušene komunikacije između Kantonalnog odbora Sindikata Sarajevo SSVOONK BiH i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade.

Naime, radi se o sljedećem:

Ministar je suprotno Zakonu o srednjem obrazovanju i Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo objavio dva pravilnika i to:

  1. Pravilnik o stručnom nadzoru, vrednovanju i stručnoj pomoći u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i centrima za odgoj i obrazovanja učenika s poteškoćama u razvoju i domovima učenika Kantona Sarajevo.
  2.  Pravilnika o  izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola.

Procedura izrade i donošenje navedenog Pravilnika nije ispoštovana.

Cijeneći Vas i funkciju koju obavljate, tražimo od Vas da reagujete i da tražite kao premijer da se gore navedeni akti stave van snage.

Uz ovaj dopis dostavljamo Vam pisma koje smo dostavili Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, Skupštini Kantona Sarajevo.

Očekujemo od Vas očitovanje na osnovu ovog pisma.

U slučaju da ministar u toku sedam dana ne donese Odluku da se stavlja van snage     Pravilnika o  izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola i Pravilnik o stručnom nadzoru, vrednovanju i stručnoj pomoći u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i centrima za odgoj i obrazovanja učenika s poteškoćama u razvoju i domovima učenika Kantona Sar   i da se te odluke  objave u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, Sindikat će organizovati „štrajk“ upozorenja u svim  srednjim školama i institucijama kulture u narednom periodu.

Očekujemo od Vas očitovanje i regovanje na  ovoj naš dopis.

S poštovanjem,

 

Predsjednik

Faruk Bešlić