Završeni razgovori oko utvrđivanja osnovice za obračun plaća za 2019. godinu

U periodu oktobar i novembar vođeni su pregovori  oko utvrđivanje osnovice za obračun plaća  za 2019 godinu sa  Koordinacijom Sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo  i koji predstavljaju 11.000 radnika.

Koordinaciju Sindikata  koji primaju plaću iz budžeta predvodio je predsjednik koordinacije Faruk Bešlić.

Koordinaciju Sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo čine:

 1. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH- Koordinacija Sarajevo,
 2. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH- Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
 3. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH- Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
 4. Sindikat policije Kantona Sarajevo.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Samostalnog sindikata Kantonalnih državnih službenika koji nisu članovi SSSBIH.

Pregovori su vođeni sa  delegacijom Vlade Kantona Sarajevo koju je predvodio Adem Zolj, premijer u delegaciju Vlade Kantona Sarajevo sačinjavali su:

 1. Vlada Kantona Sarajevo- Adem Zolj, premijer,
 2. Ministarstvo finansija, prof.dr. Jasmin Halebić, ministar
 3. Ministarstvo pravde i uprave Mario Nenadić, ministar,
 4. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade prof.dr. Elvir Kazazović, ministar,
 5. Ministarstvo kulture i sporta Mirvad Kurić, ministar,
 6. Ministarstvo za rad , socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović, ministrica,
 7. Ministarstvo unutrašnjih poslova Vedran Mulabdić, ministar

 

Nakon dugih i teških pregovora, gdje su obje pregovaračke strane bile spremne za kompromis., Vlada i  predstavnici Sindikata  postigli   su dogovor da se utvrđuje osnovica za obračun plaća za 2018 godinu u iznosu od 315,00 KM.