Zahtjev za stavljanje van snage Pravilnika o stručnom nadzoru, vrednovanju i stručnoj pomoći u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama

Poštovani,

 

U „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj 44, od 25. oktobra 2018. godine, objavljen je „Pravilnik o stručnom nadzoru, vrednovanju i stručnoj pomoći u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i centrima za odgoj i obrazovanje učenika s poteškoćama u razvoju i domovima učenika Kantona Sarajevo“.

Procedura izrade i donošenje navedenog Pravilnika nije ispoštovano u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo i Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Sindikat se zalaže da je potrebno osigurati i omogućiti stručni nadzor odgojno-obrazovnih ustanova i radnika u odgojno-obrazovnom procesu od strane stručnih institucija i pojedinaca. Međutim, nama je neprihvatljivo da se ovaj pravilnik donosi a da u izradu navedenog Pravilnika nisu bili uključeni i predstavnici Sindikata.

Naziv Pravilnika određuje na koga se on odnosi, koja se materija regulira njime i na koji način ga treba primijeniti. Pošto se odredbe Pravilnika odnose na radnike u odgojno-obrazovnom procesu i imaju pozitivan ili negativan učinak na položaj radnika, Sindikat je sa svojim predstavnicima morao biti u komisiji za izradu istog.

U članu 167. stav 3. i  članu 178. stav 5. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“,  broj 23/17), kao i u članu 149. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 12/18) propisano je da će se ministar konsultirati sa Sindkatom o pitanjima donošenja akata koji se odnose na zaposlene radnike i koji utiču na radno-pravni status, zatim na socijalni, profesionalni i materijalni položaj radnika te da će se omogućiti predstavnicima Sindikata učešće u izradi tih propisa.

Sindikatu je neprihvatljivo da se ovim Pravilnikom pokušava ocjenjivati i rad radnika u školama.

Vrednovanje i ocjenjivanje nije isti pojam – to su terminološki i suštinski dva procesa koja se odvijaju prema drugim kriterijima i mjerilima.

U Zakonu je navedeno da će ministar donijeti bliže propise o stručnom nadzoru, vrednovanju, stručnoj pomoći. Iz navedenog jasno se vidi da se ovim Pravilnikom ne mogu izvoditi ocjene za radnike. Ocjenjivanje i napredovanje radnika regulirano je drugim pravilnikom.

Sindikatu je apsolutno neprihvatljivo da roditelji učestvuju u vrednovanju radnika škole. Roditelji imaju svoju ulogu u radu škole, ali oni ne mogu biti kompetetntni za davanje ocjene o radu radnika. O radu radnika škole ocjenu  mogu dati isključivo stručnjaci za pojedine oblasti rada radnika.

Pozivamo Ministra da donese Odluku o stavljanju van snage „Pravilnika o stručnom nadzoru, vrednovanju i stručnoj pomoći u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i centrima za odgoj i obrazovanje učenika s poteškoćama u razvoju i domovima učenika Kantona Sarajevo“ i da se ta odluka objavi u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Također, predlažemo Ministru da se komisija, koja je radila na tekstu navedenog pravilnika, dopuni sa predstavnicima Sindikata. Komisija je dužna u svom radu da poštuje struku i nauku i da se drži samo materije koja proizilazi iz naziva Pravilnika. Komisija je dužna da o novom Nacrtu pravilnika organizuje javnu raspravu u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik:

Faruk Bešlić,