Sindikalci razjedinjeni oko osnovice za 2019.

U prilogu prenosimo članak iz Oslobođenja od 15. oktobra 2018. godine, autor Emira Asotić:

“Vlada KS-a ponudila je oonovicu oko310KM, s kojom su se jedino složili u Sindikatu osnovnog odgoja i obrazovanja

Premijer KS-a, Adem Zolj i ministri u Vladi jučer su otpočeli pregovore sa predstavnicima sindikata osnovnog obrazovanja, srednjeg i visokog obrazovanja, policije i državnih službenika KS-a oko utrđivanja osnovice za obračun plata za 2019. Premijer Zolj ponudio je sindikatima osnovicu od 310KM, sa kojom se jedino složio Sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja uz garanciju da u 2019. neće biti umanjenja neto primanja radnicima.

Garancije

Pristali smo na osnovicu od 310KM uz garanciju da neće smanjivati neto primanja radnika imajući u vidu da se očekuje donošenje Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, čime bi za preko 10 posto bila smanjena plata. Ne želimo da dođemo u situaciju da imamo veću osnovicu, a manje para na platnim listama zbog novih zakona. Nastavak pregovora bi trebao biti iduće sedmice, kada će se Vlada očitovati o našem zahtjevu, kazao nam je Saudin Sivro, predsjednik ovog sindikata.

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, policije i državnih službenika prvobitno su tražili da u prvih šest mjeseci osnovica bude 320KM, a u preostalih šest 330KM. Na kraju su pristali na 315, uz napomenu da ispod toga neće ići.

– Ostalo je da se oko toga dogovrimo iduće sedmice, ali smo jasno dali do znanja da nećemo pristati na manje od 315KM, rekao je Faruk Bešlić u ime ova tri sindikata.

Sindikati srednjeg i visokog obrazovanja, policije i državnih službenika traže da osnovica bude minimum 315 KM

Mirza Hadžiabdić, predsjednik UO Sindikata policije, smatra da je 315KM sasvim realna i opravdana osnovica. Nakon sastanka, premijer Zolj potpisao je sa Sivrom sporazum o osnovici za obračun plate za septembar, oktobar, novembar i decembar 2018. od 310KM.

Asistenti

– Nadam se da ćč naredne sedmice biti zakazan nastavak prekinute 45. sjednice Skupštine KS-a, kao i da će predložena izmjena Zakona o izvršenju budžeta KS-a biti usvojena vrlo brzo te da će tako biti ispoštovani sporazumi ko je Vlada potpisala sa svim sindikatima, kazao je Zolj.

Sivro je istakao da je sprazum potpisan, jer je Vlada KS-a ispunila sve ono što je Sindikat tražio, a ticalo se osiguranja sredstava u budžetuza narednu godinu za zapošljavanje odgajatelja i asistenata u nastavi, te otvaranja pregovora za izmjenu kolektivnog ugovora kako bi se bar približile plate ljudima koji rade isti posao.

Emira Asotić”