Spriječeno stvaranje policijskih i psihijatrijskih dosjea učenika u KS!

U sljedećem prilogu prenosimo članak koji je objavio Dnevni avaz, dana 23.09.2018. godine:

“Ministarstvo uspostavilo projekt suprotno odredbama Okvirnog zakona, Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju te Zakona o srednjem obrazovanju KS.

Sjećate li se koliko je pažnje u javnosti izazvao pilot-projekt pod nazivom “Matrica za rano prepoznavanje indikatora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja”, čije je provođenje najavljivano u školama u Kantonu Sarajevo pod patronatom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS? Prema tom projektu, nastavnici u Kantonu Sarajevo trebali su na dnevnoj bazi, počevši od ove školske godine, evidentirati podatke o učenicima. Nastavnici su, faktički, trebali unositi svoje lične dojmove o učeniku, uključujući i podatke o zdravstvenom stanju djece te o njihovom odnosu. Sve indikatore nastavnici su, prema vlastitom nahođenju i osjećaju, trebali zbrajati te donijeti ocjenu o tome je li dijete u potencijalnom riziku, zlostavljano ili agresivno i treba li mu rad sa stručnim osobljem.

Stavljena tačka

Mjesecima su se vodile debate i polemike o projektu kroz koji su nam htjeli “šifrirati” djecu i njihovo ponašanje u školama a da niko nije ponudio konkretan odgovor na pitanje kakva je uistinu svrha vođenja evidencija o djeci, čiji bi se svaki treptaj bilježio u te šifrarnike i zašto bi oni, u konačnici, uistinu i služili i kome.

Sada je jasno da su u škole u Kantonu Sarajevo trebali biti uvedeni svojevrsni policijski i psihijatrijski dosjei djece!

Jer, iako su se o Matrici ušutjeli oni koji su nam je htjeli “podvaliti”, tačku na ovu priču, za koju se još nije dokučilo šta je iza nje stajalo, stavila je Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH.

Kako “Dnevni avaz” saznaje, Agencija je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS zabranila da od osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo zahtijeva vođenje “Matrice za rano prepoznavanje indikatora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja”.

I, ne samo to. Agencija je zatražila od Ministarstva da osnovnim i srednjim školama sa područja Kantona Sarajevo naloži uništavanje ličnih podataka učenika i roditelja koji su do sada prikupljeni u okviru Matrice.

Tako je umro projekt koji je od ovog mjeseca trebao zaživjeti u školama u Kantonu Sarajevo.

U Rješenju Agencije upućenom Ministarstvu, koje je u posjedu “Dnevnog avaza”, još je u junu navedeno da su dužni bez odgađanja izvršiti ovu mjeru i u roku od 15 dana pismeno obavijestiti Agenciju za zaštitu ličnih podataka, uz dostavljene dokaze da su tu mjeru i izvršili.

Sve ove informacije za “Avaz” je potvrdio i direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević. On je kazao i da im je Ministarstvo dostavilo odgovor na Rješenje.

Potvrđene sumnje

– U ovom slučaju, nije bilo pravnog osnova da se uspostavi Matrica. Osim što nije bilo zakonskog osnova za uspostavljanje Matrice, takva obrada ličnih podataka ne može niti treba da se propisuje zakonom, jer takvo zadiranje u privatnost nije neophodno i bilo bi suprotstavljeno vladavini zakona u demokratskom društvu. Zaštita ličnih podataka obuhvaćena je članom 8. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima i ima jaču pravnu snagu nad bilo kojim domaćim zakonom. Stoga se bilo kakvo objašnjenje da je Matrica pilot-projekt ne može smatrati opravdavajućim. Jer, nema nikakvih pilot-projekata kad su u pitanju lični podaci i njihova obrada. Mi smo dobili odgovor od Ministarstva da su postupili prema našem Rješenju i da su do sada prikupljene podatke uništili – rekao je Kovačević.

Veoma su jasni i nedvosmisleni inspekcijski nalazi navedeni u Rješenju, koji su rezultat proučavanja Matrice.

– Nesporno je da škole imaju obavezu pratiti zdravstveno stanje učenika dok borave u školi i o tome obavještavati ovlaštene ljekare i roditelje, kao i da škole, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, prate i pomažu učenicima i roditeljima u savladavanju poteškoća te prevazilaženju ostalih problema. Neprihvatljivo je, međutim, da se putem Matrice obrađuju lični podaci o zdravstvenom stanju učenika, što uključuje i njihove mentalne sposobnosti te karakteristike o njihovom nošenju sa problemima, jer se takvi podaci nikako ne mogu podvesti pod društveno neprihvatljivo ponašanje – navedeno je u Rješenju.

Nalaz Agencije potvrdio je ono na šta su ukazivali mnogi roditelji učenika u KS.

– Nastavnici i stručna služba škole, pored praćenja indikatora koji predstavljavaju neprihvatljivo ponašanje učenika, obavezni da u tu svrhu prate i bilježe u Matricu kodove koji se odnose na podatke o zdravstvenom stanju učenika, odnosno da uspostavljavaju dijagnoze prema svojoj savjesti i na osnovu dojma koji su stekli, iako nisu stručni medicinski radnici. Savjest i dojam svakog pojedinog nanstavnika nisu relevantni i validni parametri da bi se formalno vršilo evidentiranje i opservacija ličnosti bilo kojeg pojedinca. Nastavnici nemaju profesionalno i stručno znanje niti su ovlašteni da se na ovaj način bave procjenama ličnosti, porodice i drugih. Na osnovu tako uređenog sistema prikupljanja podataka, osobe koje učestvuju u tom sistemu, imaju mogućnost da prema svojim subjektivnim opažanjima, svjesno ili nesvjesno, ocijene i u Matricu unesu kodov, koji ne odražavaju istinite činjenice i podatke o učenicima i njihovim roditeljima – istaknuto je u Rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka.”

Napominjemo da je SSVOONBiH Kantonalni odbor Sarajevo na čelu sa Farukom Bešlićem od početka bio protiv uvođenja tzv. matrica u srednje škole u Kantonu Sarajevo.

Cio članak možete naći na sljedećem linku.