Informacija o sastanku sa predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo dana 12. septembra 2018. godine

Seminar Neum 2018 4

Poštovani-e,

Koordinacija sindikata koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo koji djeluju u okviru SSSBIH a čine je slijedeći sindikati:

 1. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Koordinacija Kantona Sarajevo,
 2. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
 3. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo,
 4. Sindikat policije Kantona Sarajevo.

Održali su sastanak na poziv Adema Zolja, premijera Kantona Sarajevo, 12.09.2018. godine, sa početkom u 13,00 sati, koji je trajao do 15,00 sati.

Sastanku nisu prisustvovali predstavnici Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja  FBiH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, jer su u to vrijeme organizovali protestno okupljanje pred zgradom Vlade Kantona Sarajevo.

Osim navedenih sindikata, sastanku su prisustvovali i predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, koji nisu članovi SSS BiH.

Na sastanku, u ime Vlade Kantona Sarajevo, prisutni  su bili:

 1. Adem Zolj, premijer,
 2. Prof. dr. Jasmin Halebić, ministar finansija,
 3. Prof. dr. Elvir Kazazović, ministar obrazovanja, nauke i mladih,
 4. Vedran  Mulabdić, ministar unutrašnjih poslova.

Tema sastanka. Na osnovu poziva, bila je: Pregovori oko utvrđivanje osnovice za obračun plaća za budžetsku 2019. godinu.

Međutim, odmah na početku sastanku poziv je ispravljen i naznačeno je da su ovo konsultacije.

Intervencijom predsjednika Koordinacije sindikata Faruka Bešlića, traženo je prvo da se vode razgovori oko utvrđivanja osnovice za obračun plaća za period septembar – decembar 2018. godine.

Pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo prihvatio je sugestiju Sindikata i otvorila se rasprava oko utvrđivanja osnovice za obračun  plaća za  period septembar – decembar 2018. godine.

Napominjemo da Vlada Kantona Sarajevo u pripremi za današnji sastanak nije uopće predvidjela da se vodi rasprava o osnovici za obračun plaća za period septembar – decembar 2018. godine.

Obrazloženje za stanje u budžetu i prijedlog za novu osnovicu obrazložio je prof. dr. Jasmin Halebić, ministar finansija u Vladi Kantona Sarajevo.

Ministar je predložio da osnovica za obračun plaća za budžetsku 2019. godinu bude 300,00 KM. Prijedlog ministra apsolutno je neprihvatljiv za Sindikate i zato je odbijen.

Poslije izlaganja ministra, predsjednik Koordinacije sindikata Faruk Bešlić iznio je usaglašene stavove svih sindikata, i to:

 1. Da se vode pregovori o utvrđivanju osnovica za obračun plaća za period septembar – decembar u iznosu od 330,00 KM.
 2. Da se utvrdi osnovica za obračun plaća za budžetsku 2019. godinu na slijedeći naćin:
 • Za period januar – juni u iznosu od 320,00 KM.
 • Za period juli – decembar 330,00 KM.

U obrazlaganju našeg prijedloga koristili smo sve argumente koji su nam stajali na raspolaganju.

U odbrani našeg zajedničkog stava uključili su se i predsjednik  Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Samir Kurtović, kao i predsjednica Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Koordinacija Kantona Sarajevo, Višnja Ljubljankić, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Elvis Zornić uz diskusiju i dva člana rukovodstva navedenog sindikata. U raspravu se uključio i predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić.

Ispred Vlade u diskusiju se uključio  Adem Zolj, premijer, zatim prof. dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade, te Vedran Mulabdić, ministar unutrašnjih poslova.

Poslije iscrpne rasprave, predsjednik Koordinacije sindikata  Faruk Bešlić predložio je usaglašene modificirane prijedloge koje glase:

 1. Predlažemo Vladi Kantona Sarajevo da se očituje o našim konačnim prijedlozima do 20.09.2018. godine.
 2. Utvrditi osnovicu za obračun plaća za 10.800 radnika koji primaju plaće iz budžeta Kantona Sarajevu za period septembar – decembar u iznosu od 315,00 KM, što prema našim proračunima traba da se osigura 5,400.000,00 KM za bruto plaće. To se može osigurati unutrašnjom preraspodjelom između ministarstava, odustajanje od planiranih projekata koji se ne mogu realizovati u 2018. godini, i na drugi način, a sve u okviru utvrđenog budžeta za 2018. godinu.
 3. Da se utvrdi osnovica za obračun plaća za budžetsku godinu godinu kroz potpisivanja Sporazuma o osnovici sa svim Sindikatima koji koriste budžet.

Prijedlog Sindikata je sljedeći:

 • Period januar – juni, utvrditi osnovicu za obračun plaća u iznosu od 320,00 KM,
 • Period juli – decembar, utvrditi osnovicu za obračun plaća u iznosu od 330,00 KM.

U slučaju da  Vlada ne prihvati ove prijedloge u datom vremenu, organi sindikata preduzeće sve mjere sindikalne akcije. Naš sindikat ima dvije opcije, i to da proglasimo Štrajk ili Štrajk upozorenja. Članstvu sindikata ponudit ćemo navedene opcije na izjašnjavanje.

Napominjemo da smo došli u ovu nezavidnu situaciju samo ubog nespremnosti Vlade KS da otvore pregovore za utvrđivanje osnovice, i to prilikom usvajanja budžeta za 2018. godinu u decembru 2017. godine, u junu 2018. godine – prilikom usvajanja Izmjena i dopuna budžeta Kantona Sarajevo, te ne odgovarajući na zahtjev za pregovore iz avgusta 2018. godine. Iz svega navedenog vidljivo je da sindikati nisu sami sa sobom mogli razgovarati i potpisivati osnovice za plaće zato što Vlada nije bila zainteresovana. Period pred nama je veoma bremenit, sa teškoćama i dosta manipulacije, jer je ovo predizborno vrijeme. Pretpostavljamo da je Vlada KS računala da mi u ovom periodu nećemo poduzimati nikakve akcije sindikalne borbe za ostvarivanja i zaštitu ekonomsko-socijalnog položaja naših članova.

Sindikat ima samo jedan interes – da odgovori interesima svog člana Sindikata. Sindikat neće odgovarati na pitanja: Za koju stranku radimo ili za koga radimo? Naš je odgovor da mi radimo u interesu naših članova.

U narednom periodu očekujte dodatne informacije.

S poštovanjem,

Predsjednik

Faruk Bešlić, prof.

 

Cijela informaciju u prilogu: