Seminar na temu: “Sindikat na raskršću izemeđu vlasti i radnika”

Od 26.08.2018. do 29.08.2018. godine u Neumu se održava seminar sa sve predstavnike Sindikalnih organzacija naših članica, kao i za članove pojedinih tijela Sindikata na temu: “Sindikat na raskršću izemeđu vlasti i radnika”. Seminar je otvorio Predsjednik KO SSVOONKBiH gospodin Faruk Bešlić a zatim je svoje predavanje na gore rečenu temu iznio i naš uvaženi akademik i prof. dr. Salih Fočo. Drugi dan seminara (27.08.2018. ponedjeljak) prisutnim sindikalistima se obratio i odgovarao na postavljena pitanja, Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, gosp. Elvir Kazazović (od 09h do 11:30h), a od 12:30h do 14h, prisutnima se obratila pomoćnica Ministra za sektor srednjoškolskog obrazovanja na temu: “Dualno obrazovanje, iskustva iz Evrope i okruženja”.

 

Seminar Neum – Avgust 2018 – Slike