Utvrđivanje osnovice za obračun plaća

Predmet: Očitovanje na dostavljeni akt broj:05-2-137/18 od 11.juna 2018.godine , dostavlja se

Poštovani/poštovana

Uputili smo Vam akt broj: 05-2-113/18 od 11.juna 2018.godine koji smo putem protokola dostavili  na gore navedene adrese ( akt u prilogu).

Navedenim  aktom od Vas smo tražili da u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o vijeću zaposlenika i Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo prije usvajanja Nacrta Izmjena i dopuna budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu otvorimo pregovore oko utvrđivanje osnovice za obračun plaća.

Prošlo je više od 12 dana, a od Vas nismo dobili očitovanje na naš opravdani zahtjev.

Pošto niste odgovorili na Naš zahtjev o otvaranju pregovora, jasno ste nam  poslali poruku  da Vam nije potreban socijalni dijalog oko utvrđivanja osnovice za obračun plaća, a time ste uskratili pravo sindikata da se brine o socijalno- ekonomskom položaju radnika koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo.  Ovakvim postupkom Vlada je jasno poslala  sindikatu poruku da joj je važan socijalni dijalog koji ima ulogu političko- propagandnog karaktera. Vlada je putem medija plasirala svoj stav da želi i  da ima socijalni dijalog sa sindikatima i da je potpisala veliki broj Kolektivnih ugovora i da ih poštuje. Ovakav Stav Vlade Kantona Sarajevo, ne odgovara činjenici, jer postoje problemi u realizaciji odredaba kolektivnog ugovora, a to se posebno odnosi na otvaranje pregovora za definisanje visine osnovice za obračun plaća. Nama je nepoznat razlog zbog čega Vlada nije otvorila pregovore oko utvrđivanje osnovice za obračun plaća, nego je bez socijalnog dijaloga poslala nacrt Izmjena i dopuna u skupštinsku proceduru.. Nacrtom izmjena i dopuna Zakona o izvršenju budžeta predvidjeli ste da legalizujete ono što smo se ranije dogovorili ( Sporazum o osnovici u prilogu). Izgleda nam da  je Vlada preuzela brigu od  sindikata  da riješi pitanje oko zaostajanje u plaćama radnika koji primaju  plaću iz budžeta Kantona Sarajevo  u odnosu na radnike  koji primaju plaće iz budžeta FBIH, općina i Grada Sarajeva, a analiza Nacrta izmjena budžeta pokazuje da želite zadržati utvrđenu razliku.

O gore navedenoj tvrdnji moramo da vas podsjetimo na slijedeće:

Razmatrajući ekonomsko socijalni položaj radnika koji primaju plaće iz budžeta možemo konstatovati da položaj radnika zaostaje u odnosu na radnike tj. državne službenike i namještenike koji primaju plaće iz budžeta FBiH, te kao i na one zaposlene u organima uprave općina u Kantonu Sarajevo i Gradu Sarajevu, a posebno prema radnicima koji su zaposleni u javnim preduzećima i koji uglavnom posluju sa gubitkom, ali imaju plaće mnogo veće u odnosu na radnike koji primaju plaće iz budžeta Kantona Sarajevo. Na osnovu pregovora koji su vođeni sa dva sindikata koji predstavljaju radnike koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama možemo konstatovati da su i zdravstveni radnici popravili svoj socijalno-ekonomski položaj. Iz ovog pregleda očito je da  se Vlada  Kantonu Sarajevo treba pozabaviti  poboljšanjem ekonomskog i socijalnog položaja radnika koji primaju plaće iz budžeta Kantona Sarajevo, kako bi se zaustavilo značajno zaostajanje plaća u odnosu na druge radnike navedene u ovom tekstu.

U ovom momentu sindikatima je prihvatljiv zahtjev da osnov za razgovor bude osnovica  u iznosu od 330,00 KM  kao prosječna vrijednost osnovice u opštinama i Gradu Sarajevu.

Od svih nadležnih organa tražimo da odmah zajednički otvorima prostor za socijalni dijalog i od Vas tražimo očitovanje po našim zahtjevima, kao i da organizujemo sastanak sa svim predstavnicima Koordinacije sindikata,  koji primaju plaću iz budžeta kantona Sarajevo, kako bi pregovorima pronašli način da se naši opravdani zahtjevi realizuju.

Prema važećim propisima Sindikati i Vlada trebaju da se o ovome dogovore prije usvajanje Izmjena i dopuna budžeta za 2018. godinu na Skupštini Kantona Sarajevo.

Nadamo se da ćemo ispoštovati ovaj propis u skladu sa dosadašnjim dobrim socijalnim dijalogom.

Ovi pismom iskazujemo naš oštar protest Vadi Kantona Sarajevo na ovakvom ponašanju i na  ne zainteresovanosti da se uočeni problem rješava pregovorima.

S poštovanjem,

Predsjednik

Faruk Bešlić, prof.

 

Cijeli dopis u prilogu: