Protest – Plan upisa učenika u srednje škole

MINISTARSTVO ZA OBRAZOV ANJE, NAUKU I MLADE

n/r prof. dr. Elvir Kazazović, ministar

Predmet: Protest, dostavlja se

Poštovani

prema informaciji sa kojom raspolažemo na sastanku direktora srednjih škola Kantona Sarajevo koji je održan vođena je rasprava o Planu upisa u prvi razred srednjih škola i kojim se definiše i broj učenika u odjeljenju. Ovim pismo želim i od Vas tražimo da u toku priprema za upis u prvi razred srednjih škola otvorimo razgovor.

Pozivam vas da za školsku 2017/2018. godinu potpišemo Sporazum o broju učenika u odjeljenju. Potpisivanje Sporazuma ima utemeljenje u Zakonu o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:23/17), u članu 149. Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja ( “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/18) i članovima 21.,22. tačka 5., 23. tačka 7., 27. i 31. Zakona o vijeću zaposlenika ( Službene novine Federacije BiH”, broj 38/04).

Očekujem Vaš odgovor,

 

S poštovanjem,

Faruk Bešlić, prof.

Cio Dokument u prilogu: