Zahtjev za izradu Pravilnika o prijemu radnika za srednje obrazovanje

MINISTARSTVO ZA OBRAZOV ANJE, NAUKU I MLADE

n/r prof. dr. Elvir Kazazović, ministar

Predmet: Zahtjev za izradu Pravilnika o prijemu radnika za srednje obrazovanje, dostavlja se

U skladu sa usklađivanjem Pravilnika za zapošljavanje radnika u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju od Vas tražimo da se formira Komisija za izradu navedenog akta za srednje obrazovanje. Razlozi za donošenje ovog akta leži u činjenici da su specifični zahtjevi za rad u srednjem obrazovanju koji se međusobno razlikuju počevši od nastavnika, profesora, nastavnika predmeta praktične nastave kao i drugih pri zapošljavanju u srednje škole. Ova specifičnost mora se ugraditi u akt koji se odnosi na samo škole srednjeg obrazovanju. Specifičnost radnika u osnovnom obrazovanju je u jednom velikom dijelu različita i zbog toga ne mogu biti isti uslovi i kriteriji za izradu jedinstvenog pravilnika. U zakonu o srednjem obrazovanju nije navedeno da se donosi pravilnik koji važi i za osnovno obrazovanje. Stoga, imamo puno pravo da donesemo Pravilnik koji važi isključivo za srednje obrazovanje.

S poštovanjem,

Predsjednik

Faruk Bešlić, prof.

Cio dokument u prilogu: