Obustava izrade i primjene Nastavnog plana i programa za smjer Opšta gimnazija

Poštovani,

putem informacija od stručnih aktiva koje smo dobili u Sindikatu saznali smo da se radi na izradi nastavnog plana i programa za smjer Opšta gimnazija.

Uvođenje novog nastavnog plana za Opštu gimnaziju ne smije proći bez organizovanja javne rasprave u najširoj društvenoj i stručnoj javnosti uz uključenje akademske zajednice.

Nastavni plan za Opštu gimnaziju ne smije dobiti zeleno svjetlo od Vas kao ministra bez postignutog konsenzusa stručne i akademske javnosti. Nastavnim planom utvrđuje se raspored i broj časova po nastavnim godinama i on je osnov za izradu programa rada. Nastavni plan ima uvijek reperkusije na radno-pravni status nastavnika, tako da je ovo i sindikalno pitanje.

Vrijeme kada se izrađuje nastavni plan za Opštu gimnaziju i koji bi se trebao da primjeni za slijedeću nastavnu godinu previše je kratko da se organizacijski škole pripreme, a i da se u edukativnom smislu osposobe nastavnici da bi nastavni sadržaj mogli realizovati.

U skladu s tim od Vas tražimo da se provede stručna, akademska i najšira društvena rasprava kod svih subjekata koji su uključeni u ovaj proces. Isto tako, od Vas tražimo da se nastavni plan i program koji se radi inkognito stavi na uvid javnosti, kao i da se prolongira primjena nastavnog plana i programa za Opštu gimnaziju za 2019/20 školsku godinu.

 

Predsjednik

Faruk Bešlić, prof.

Dokument u prilogu: