Odgor Ministarstva na zahtjev za stavljanje van snage saglasnosti za isplatu stimulacije direktorima

U prilogu je dat odgovor nadležnog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na naš Dopis broj 05-2-102/18 od 18.05.2018. godine kojim se traži stavljanje van snage saglasnosti za isplatu stimulacije direktorima.