Zahtjev za stavljanje van snage saglasnosti za isplatu stimulacije direktorima – maj 2018

U prilogu prenosimo Dopis Predsjednika KO SSVOONKBiH-a Faruka Bešlića, kao i Dopis Ministrstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Poštovani,

17.05.2018. godine obaviješteni smo od pojedinih predsjednika Sindikalnih organizacija da su direktori dobili dopis i koji su odmah stavili u kojem vi odobravate stimulaciju za 20%. Navedeni dopis su stavili na sjednicu školskog odbora kako bi mogli da realizuju što prije saglasnost. Dostavljeni dopis školama izazvao je otvoreni bunt i nezadovoljstvo članova sindikata i koji postavljaju pitanje kako direktori mogu dobiti stimulacije a radnici ne mogu. Ovim pismom povrijedili ste odredbe Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja kojim je predviđena stimulacija za sve zaposlene u školama, ali koji ispunjavaju uslove. Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu predviđena su sredstva za isplatu stimulacija od 2,5% sredstava predviođena za plaće, Zašto se do danas nije realizovala budžetska stavka?

Sindikat nema ništa protiv da se direktori stimulišu koji svojim radom unapređuju odgojno-obrazovni rad, koji daju doprinos u organizaciji rada u školi i čiji radnici i učenici postižu zapažene rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu, smotrama, eksternoj evaluaciji znanja.

Kantonalni odbor od Vas traži da povučete pomenutu saglasnost odmah i stavite je van snage te da postupite u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

 

 

 

Odgovor Ministarstva na Dopis sindikata: