Plaćanje eksterne i interne evaluacije – maj 2018


U prilogu se nalaze dokumenti koji tretiraju plaćanje interne i eksterne evaluacije učenika, kao i plaćanje eksterne evaluacije i eksterne mature, kao i provođenje redovne mature, a koji su upućeni Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo kao i Ministru prof. dr. Elviru Kazazoviću.

  1. Plaćanje eksterne evaluacije i eksterne mature, kao i provođenje redovne mature – maj 2018;
  2. Plaćanje interne i eksterne evaluacije znanja učenika – maj 2018

 

 

 

 

Vezane vijesti ...