Izborna, izvještajna i svečana Skupština Kantonalne konferencije – 26.03.2018. godine

Danas 26.03.2018. godine sa početkom u 10:00h je održana izborna, izvještajna i svečana Skupština Kantonalne konferencije Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauku i kulture Bosne i Hercegovine Kantonalni odbor Kantona Sarajevo. Na sjednici je ponovo izabran Faruk Bešlić za Predsjednika KO Kantona SSVOONKBiH-a Kantona Sarajevo. Na sjednici je izabran sastav novog Kantonalnog odbora kao i Nadzornog odbora. Na sjednici su dodijeljene plakete najzaslužnijim članovima sindikata, kao i zahvalnice pojedincima koji su svojim radom doprinijeli boljem položaju radnika, kao i Srednjoj muzičkoj školi.

Plakete su dobili sljedeći pojedinci:

 1. Bajraktarević-Rožman Esma
 2. Bosnić Rabija
 3. Đečević Amra
 4. Hujić Suada
 5. Kapić-Karačević
 6. Selma Karović Jasna
 7. Kopić Adel
 8. Pejaković Josip
 9. Pozderac Armina
 10. Romanić Tatjana
 11. Šljivo Nedeljka
 12. Zrnić Mustafa

Zahvalnice su dobili sljedeći pojedinci i ustanove:

 1. Alić Meliha
 2. Konaković Elmedin
 3. Kurić Mirvad
 4. Šarić Ivica
 5. Srednja muzička škola Sarajevo

GALERIJA SLIKA – KANTONALNA KONFERENCIJA – MART 2018