Postupak za izmjenu i dopunu Pravilnika o ocijenjivanju i vrjednovanju učenika

Poštovani-e članovi sindikata,

Na insistiranje  predsjednika Kantonalnih odbora  sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, otvoren je postupak za izmjenu i dopunu Pravilnika o ocijenjivanju.

Molim Vas da u zadatom periodu organizujete raspravu i svoje konkretne primjedbe i prijedloge  dostavite na adresu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

S poštovanjem,

Faruk Bešlić

Pravilnik o pracenju, vrednovanju i ocjenjivanju ucenika