Dopis za izmjene i dopune Statuta SSVOONKBiH

U prilogu je dopis koji se odnosi na Odluku Skupštine SSVOONKBiH da se pokrene procedura Izmjena i dopuna Statuta. U skladu sa Odlukom i kako bi se obezbjedila demokratičnost u definisanju Izmjena i dopuna Statuta, pokrenuta je prethodna rasprava da se svi članovi Sindikata i organi Sindikata aktivno uključe i proces Izmjena i dopuna Statuta. Sve primjedbe i prijedlozi biti će uzeti u obzir, a nakon toga Komisija za izradu statuta predložiti će radni tekst Izmjena Statuta Skupštini i Upravnom odboru i o njemu će se voditi rasprava u sindikalnom članstvu.Molim Vas da dostavite vaše primjedbe, opaske i konkretna rješenja pojedinih članova.