Seminar SSVOONKBIH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo

Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton SarajevoSaudin Sivro

Zakon o mirnom rješavanju sporova, Kečo Adis, dipl. pravnik

Pitajte Ministricu – dobit ćete odgovor

Ekonomska politika u BiH, Faruk Hadžić, ekonomski analitičar

Organizaciono jačanje sindikata, Faruk Bešlić, predsjednik SSVOONKBIH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo

Redovni izbori u SSVOONKBiH – značaj izbora, dr. Admir Terzić, predsjednik SSVOONKBIH