Stav Sindikata vezan za Izmjene i dopune Pravilnika o zapošljavanju

Na osnovu  dostavljenogVašeg akta kojim od nas tražite mišljenje na ppredložene Izmjene i dopune Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo

Podsjećam Vas da ste prilikom donošenja navedenog Pravilnika povrijedili zakonske odredbe o obaveznom konsultovanju sa Sindikatima. Da ste održali sastanak sa Sindikatima kao oblik konsultacija vezano za Pravilnik, mišljenja smo da ne bi došlo do propusta i pogrešaka u Pravilniku, jer smo mi na vrijeme uočili propuste. Pošto je Pravilnik usvojen na Vladi i od Vas potpisan i objavljen u Službenim novinama i u ovom momentu ne želimo da učestvujemo u ispravljnju uočenih grešaka i propusta i zbog toga ne želimo da damo pozitivno mišljenje na predloženi tekst Izmjena i dopuna Pravilnika.