Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo – Juli 2021

Cilj ovog pravilnika je da se prijem radnika u ustanovama provede u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima; da se obezbijedi transparentnost u provođenju postupka prijem radnika u ustanovama; jednak tretman i zaštita kandidata od diskriminacije, a ujedno da se u odgojno- obrazovne ustanove primi u radni odnos najkvalitetniji nastavni kadar.

Ovim pravilnikom se uređuju:
a) uslovi i način objavljivanja javnog konkursa radi zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i radnika za obavljanje drugih poslova u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: ustanova);
b) izuzeci prijema u radni odnos bez objavljivanja javnog konkursa;
c) procedure prijema u radni odnos s kriterijima za bodovanje i prednost pri prijemu po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH;
d) imenovanje, rad i postupanje komisije za provođenje procedure po javnom konkursu;
e) poništenje javnog konkursa;
f) donošenje odluke o prijemu u radni odnos i
g) podnošenje prigovora i razlozi za poništenje javnog konkursa.