Zahtjev za skidanje nacrta Zakona o Izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju sa 32. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Poštovani,

Prateći rad Vlade Kantona Sarajevo primjetili mo da je na dnevni red 32. sjednice Vlade Kantona Sarajevo stavljena tacka nacrt Izmjena i dopuna Zakona o srednjem obrazovanju.
Navedeni Nacrt nije prošao proceduru u skladu sa Kolektivnim ugovorom i clanom 178. stav 5. koji glasi:
” Prilikom donošenja svih akata koji tretiraju problematiku iz nadležnosti sindikata ministar ce provoditi konsultacije sa njihovim ovlaštenim predstavnicima.”
Pošto je Zakon o srednjem obrazovanju značajan zakon za Sindikat, očekivali smo poziv ministrice da održimo sastanak kako bi prethodno eventualno usaglasili tekst promjena. Međutim to se nije desilo, iz ministarstva smo 28.6.2021. godine dobili dopis i tekst oko kojeg bi trebali voditi raspravu. U dopisu nije navedeno do kojeg datuma je Sindikat dužan dostaviti primjedbe nego se jednom floskulom traži od nas da se u što kraćem roku dostave primjedbe.
Postavlja se pitanje u kojem datumskom određenju primjedbe moraju da se dostave ministarstvu. Međutim u ovom ostavljenom “što kraćem vremenu” očekivali smo poziv ministrice, ali to se nije desilo.
Zbog kršenja odredaba Zakona o srednjem obrazovanju i Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja tražimo od Vas kao premijera da sa 32. sjednice skinete sa dnevnog reda Vlade Kantona Sarajevo Nacrt Zakona o Izmjenama i dopinama Zakonama o srednjem obrazovanju dok se ne obavi predviđena procedura u skladu sa navedenim zakonom.
S poštovanjem!