Odgovor Ministarstva na Prijedlog Plana upisa

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo dostavio je Ministarstvu za odgoj i obrazovanje prijedlog da u školskoj 2021/2022. godini Plan upisa učenika u 1. razred srednjih škola bude baziran na 22 učenika u odjeljenju te je Sindikat uputio poziv za potpisivanje Sporazuma između Sindikata i Ministarstva o broju učenka u odjeljenju.
Također, Sindikat se u svom aktu poziva na član 149. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/20), u kojem je navedeno da prije izrade nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i akata koji utiču na radno- pravni, socijalni profesionalni i materijalni položaj radnika u školi, Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo, školski odbori i direktori škola se obavezuju zatražiti prijedlog i mišljenje Sindikata.
U vezi sa navedenim, obavještavanmo Vas sljedeće:
Ministarstvo provodi sve aktivnosti, u okviru svojih nadležnosti koje su propisane zakonom, kojim se istovremeno štite prava radnika u maksimalnoj mjeri te je ovaj zadatak Ministarstvo uspješno do sada obavljalo.
Kada je u pitanju broj učenika u odjeljenju i prijedlog Sindikata da u školskoj 2021/2022. godini broj učenika u odjeljenju bude baziran na 22 učenika, obavještavamo Vas sljedeće:
Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje (,,službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/04, 27/08 i 7/21), u tački 2.1. Gimnazija, tehnička i srodna, stručna i mješovita škola, propisan je minimalan, optimalan i maksimalan broj učenika u odjeljenju i iznosi:
-20 učenika-minimum;
-28 učenika-optimum i
-32 učenika-maksimum.
Ministarstvo se nije rukovodilo ni optimalnim brojem učenika u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima, upravo vodeći računa o nastavnoj normi zaposlenih nastavnika u srednjem obrazovanju te je u posljednjih 4-5 godina Plan upisa učenika baziran na 24 učenika u odjeljenju, što je također ispod optimalnog broja učenika u odjeljenju.
Prijedlog od 22 učenika nije prihvatljiv, jer nema zakonsko niti pedagoško uporište, a pozivanje na neravnopravan položaj srednjeg obrazovanja u odnosu na osnovno obrazovanje, odnosno Pedagoške standarde i normative u osnovnom obrazovanju, ne smatramo opravdanim niti objektivnim pokazateljem.

Na stanovištu smo da je potrebno pristupiti izradi novih pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, ali nakon donošenja Zakona o srednjem obrazovanju.
Postojeći pedagoški standardi i normativi ne sprječavaju niti onemogućavaju kvalitetan i učinkovit rad s učenicima, kako bi se ostvarili zadani obrazovni ishodi te učenici nakon završene srednje škole učinili što konkurentnijim na tržištu rada, što je jedan od osnovnih ciljeva srednjeg obrazovanja.

U školskoj 2020/2021. godini prosječan broj učenika u odjeljenjima iznosi:

  • 1. razred – 20,7;
  • 2. razred – 21,7;
  • 3. razred – 20,9, i
  • 4. razred – 21 učenik,

Dostavljamo Vam podatak da u školskoj 2020/2021. godini 9. razred osnovne škole završava 3.851 učenik što je za 40 učenika više nego u prethodnoj školskoj godini.
Stoga, Ministarstvo predlaže eventualno potpisivanje Sporazuma o broju učenika u odjeljenjima 1. razreda, koje je predložio Sindikat, ali na bazi 24 učenika, a ne 22, kao što je predloženo, jer je iz navedenih podataka iz EMIS sistema evidentno da se prosječan broj učenika kreće ispod pedagoškog optimuma kao i ispod predloženog broja učenika u odjeljenjima 1. razreda, što suštinski ne mijenja položaj niti ugrožava status nastavnika na bilo koji način.