Izjašnjenje na Radni tekst zakona o srednjem obrazovanju

Komisija za izradu teksta Zakona o srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo imenovanaje Vašim rješenjem. Napominjem da ste prilikom određivanja sastava Komisije povrijedili član 149. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Tim članom stvorena je obaveza Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu, direktorima, školskim odborima da u izradi propisa vezanih za profesionalni, socijalni i materijalni status radnika u srednjem obrazovanju da u komisije moraju biti imenovani predstavnici Sindikata. U ovom slučaju, prilikom formiranja Komisije, izostavili ste predstavnike Sindikata. Na osnovu našeg dopisa kojim smo Vam skrenuli pažnju da ste prekršili odredbe Kolektivnog ugovora i poslije naše intervencije, donijeli ste novo rješenje o formiranju Komisije sa predstavnikom Sindikata. Komisija je održala prvi sastanak bez predstavnika Sindikata na kojem su usvojili Poslovnik i metodologiju rada. Pravo je Ministrice da formira komisiju, ali mislimo da pri tome mora voditi računa o ravnoteži i ravnopravnosti učesnika u radu komisije. Mi smatramo da demokratsko odlučivanje u radu komisije ne može biti ako su u njoj tri direktora, jedan bivši direktor, tri predstavnika Ministarstva, sekreta škole i samo jedan predstavnik Sindikata. Ovo dovoljno govori da prilikom odlučivanja prijedlozi i sugestije Sindikata nikako nisu mogli proći zbog ovakvog sastava Komisije. Sindikat je razmatrao stavove prije početka rada Komisije i da se članovi koji su do sada bili u zakonu, koji se tiču naših prava, neće dobiti podršku da se na bilo koji način izbace iz Zakona.
Stav Sindikata je bio sljedeći:
a) Da se podrže sve izmjene Zakona koje imaju za cilj unapređenje odgojno-obrazovnog rada;
b) Podržat ćemo sve promjene u Zakonu da se spriječi blokada rada škola od bilo kojih organa koji djeluju u školi;
c) Insistirat ćemo da dođe do usklađivanja Zakona iz sfere obrazovanja, tj. tamo gdje je moguće da se urade ista rješenja;
d) Tražit ćemo da budu ista rješenja prilikom izbora direktora i školskih odbora;
e) Sindikat će se aktivno suprotstaviti želji direktora da njihovi mandati budu neograničeni.
f) Insistirat ćemo da direktori poslije završetka prvog ili drugog imaju pravo da se vrate na svoja prethodna radna mjesta;
g) U ovom Zakonu potrebno je decidno navesti odredbu da radnici primljeni na određeno vrijeme, kao zamjena na poslovima koje su obavljali direktori, poslije tri godine ne mogu ostvariti pravo da im ugovor preraste na neodređeno vrijeme;
h) Sindikat ne može dopustiti, pod parolom .Zakon treba reducirati”, da se izvrši redukcija tamo gdje su ostvarena prava radnika, i to od člana 123. pa do kraja Zakona.

Pošto je u radu Komisije preovladavala antiradnička i antisindikalna atmosfera, znači da tu nije bilo volje za demokratskim odlučivanjem. Jednostavno, stavovi i primjedbe Sindikata su ignorisani i preglasavani. Zbog takvog ozračja u radu Komisije, Sindikat je proveo četiri ankete među svojim članovima ( ankete u prilogu). Sa rezultatima anketa upoznati su članovi Komisije. Članovi Komisije su ignorisali ankete, iako su ankete pokazivale da je više od 90 % članstva bilo protiv ponuđenih rješenja.
Posljednji sastanak Komisije završen je suprotno odredbama Poslovnika. Ako znamo da je Poslovnik izvor prava, a mislimo da Ministrica to dobra zna da kršenjem Poslovnika, krši se pravna sigurnost. Taj sastanak je održan bez kvoruma jer je predstavnik Sindikata, nakon tri sata rada, morao napustiti sastanak zbog sastanka sa predsjednikom Naroda i Pravde.
Poslije toga, dobivamo izvještaj o radu Komisije koju predstavnik Sindikata ne može podržati niti potpisati ovakav rad Komisije.
Ovim pismom Vas obavještavamo o razlozima zbog kojih nismo mogli dati podršku ovakvom radnom tekstu Zakona.
Molimo Vas da u narednom periodu prije slanja radnog teksta Zakona otvorimo socijalni dijalog kako bismo neriješena pitanja u Zakonu riješili na obostrano zadovoljstvo. U slučaju da to izostane, očekujte mjere i akcije Sindikata da ostvarimo svoj cilj.
Očekujemo Vaš poziv na sastanak.