Prijedlog Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo

U prilogu je dat Prijedlog Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo na koji je potrebno na e-poštu sindikata dostaviti primjedbe najkasnije do 26.05.2021. godine do 12h.