Odluka o izmjeni nastavnog kalendara

Utvrđuje se izmjena nastavnog kalandera za školsku 2020/2021. godinu tako što će 14.05.2021. godine biti nenastavni dan.
Kraj nastavne godine za:

  • učenike 1. i 9. razreda osnovne škole je 4.6.2021. godine,
  • učenike od 2. do 8. razreda osnovne škole je 11.6.2021. godine,
  • učenike od 1. do 3. razreda (osim za učenike trećeg razreda koji je završni), za srednje škole je 11.6.2021. godine.

https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/izmjena-nastavnog-kalendara-za-skolsku-20202021-godinu