Primjedbe na Nacrt Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo

Poštovana,
na organima našeg Sindikata razmotrili smo Nacrt Uredbe i u cjelini mi podržavamo da se ovaj prostor jedinstveno uredi u Kantonu Sarajevo.
Podsjećamo Vas da smo mi kao Sindikat kroz Kolektivni ugovor iz 2000 godine obavezali ustanove obrazovanja i kulture da moraju da za svoje kadrovske potrebe moraju raspisati Konkurs/oglas. Nakon toga smo odredbama Zakona o srednjem obrazovanju stavili obavezu da se mora imati Pravilnik o prijemu radnika i na osnovu kojih će direktori primati radnike.
Ovom prilikom moramo da Vam skrenemo pažnju da nijednim članom nije prepoznata specifičnost ustanova kulture, naročito prijem umjetnika ( glumci, operni pjevači, ansambl filharmonije, baletski ansambl ). Do sada su se ti kadrovi primali provođenjem postupka audicije koju je provodila audiciona komisija.
Ovu Odredbu bila je sastavni dio Izmjena i dopuna Uredbe ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 21/19), nepoznato nam je zbog čega je ta odredba izbrisana iz Nacrta.i koja je glasila „ Izuzetno, u javnim ustanovama iz oblasti kulture, umjesto pismenog, usmenog i praktičnog ispita, provodit će se audicija“
Mi insistiramo da zbog specifičnosti umjetničkog rada da se zadrži navedena odredba.
Ovdje Vas moramo upozoriti da smo postupak prijema radnika u kulturi definisali članovima 11;12;13;14;15;16;17;18; i 19. Kolektivnog ugovora za djelatnost Kulture u Kantonu Sarajevo („ Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 52/19 ).
Ne moramo Vas podsjećati da se prioritetno primjenjuju odredbe Kolektivnog ugovora, a tek onda Uredbe.
Nadam se da će te navedenu primjedbu prihvatiti.
S poštovanjem,

Predsjednik
Faruk Bešlić