Nacrt Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo

Molim da Vaše sugestije, prijedloge i mišljenja na tekst Nacrta Uredbe dostavite Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, najkasnije do 2.4.2021. godine.