Usvojena Strategija razvoja FBiH

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas, da je dana 18.02.2021. godine na 256. sjednici Vlade Federacije BiH, usvojena Strategija razvoja Federacije BiH 2021-2027, kojom su definirani srednjoročni i dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja Federacije BiH. Nakon današnjeg usvajanja na sjednici Vlade FBiH, ista će biti proslijeđena na dalje usvajanje u oba doma Parlamenta FBiH.

U ime Federalnog zavoda za programiranje razvoja želimo vam se zahvaliti na podršci koju ste nam pružili u izradi ovog značajnog dokumenta.

Zahvaljujemo se institucijama sa svih nivoa vlasti, članovima radnih grupa, članovima Koordinacionog odbora i Izvršnog tima, nevladinim organizacijama, pojedincima, kao i ekspertima na angažmanu u izradi dokumenta, koji su doprinijeli da ovako važan dokument ugleda “svjetlo dana”.

Hvala vam što se izdvojili vrijeme iz vaših napornih rasporeda, kao biste sudjelovali u izradi najvažnijeg razvojnog strateškog dokumenta Federacije BiH.

Vaša uloga u izradi dokumenta je bila nemjerljiva i od velikog značaja i pomoći. Vaše znanje, konstruktivni prijedlozi, sugestije, stavovi, tehničke i analitičke vještine su doprinijeli kvaliteti izrade Strategije i u najvećoj mogućoj mjeri su ugrađeni u dokument.

Posebnu zahvalnost iskazujemo Švicarskoj agenciji za međunarodnu saradnju i razvoj  i Razvojnom programu Ujedinjenih naroda u BIH, odnosno Projektu integrisanog lokalnog razvoja, Ambasadi Velike Britanije u BiH, Švedskoj agenciji za međunarodnu razvojnu saradnju, Vladi Češke Republike, kao i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Programu jačanja javnih institucija u BiH, koji su dali značajan doprinos u realizaciji izrade ovako zahtjevnog dokumenta.

U prilogu vam dostavljamo finalnu verziju dokumenta “Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021-2027, koja je razmatrana i usvojena na Vladi FBiH.

Radujemo se nastavku uspješne saradnje.

S poštovanjem,

Ljubiša Đapan, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja

Nijaz Avdukić, vođa Izvršnog tima za izradu Strategije razvoja