Poziv za učešće i podršku obilježavanju Dana sigurnijeg interneta 09.02.2021. godine

Dan sigurnijeg interneta (Safer Internet Day – SID) je međunarodni dan koji se na inicijativu Europske komisije globalno obilježava već dugi niz godina. Tom prilikom brojni akteri iz oblasti obrazovanja, zaštite djece, medijske politike i telekomunikacionog sektora promovišu sigurno i odgovorno korištenje interneta i digitalnih tehnologija. Dan sigurnijeg interneta 2021. godine u svijetu će se i ovaj put obilježiti pod sloganom „Zajedno za bolji internet“ (“Together for a better internet” ) dana 09. februara/veljače. U Bosni i Hercegovini se ovaj dan obilježava od 2011. godine na inicijativu udruženja „Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS“ (MFS-EMMAUS), u organizaciji Centra za sigurni internet u BiH 1 , koji Vas ovim putem poziva da se pridružite obilježavanju ovog značajnog dana, te podržite aktivnosti u oblasti sprječavanja zloupotrebe djece i mladih u digitalnom okruženju. Inicijativu također podržava Ministarstvo sigurnosti BiH, Regulatorna agencija za komunikacije BiH, kao i BiH Konzorcij za zaštitu djece koji uz MFS-EMMAUS čine organizacije UNICEF i Save the Children.
Vođen uspjehom prethodnih godina, Centar za sigurni internet u BiH obilježavanje Dana sigurnijeg interneta realizira kroz takmičenje za učenike osnovnih i srednjih škola na temu sigurnosti na internetu. Takmičenje će se sastojati od online kviza sa pitanjima vezanim za sigurno korištenje interneta i digitalnih tehnologija, koji će biti dostupan putem web platforme www.sigurnodijete.ba.
Kviz će biti aktivan samo na dan obilježavanja SID-a 2021- 09. februara/veljače, od 09:00 do 19:00 sati, nakon čega će sistem aplikacije za online takmičenje generisati pobjednike kviza među djecom koja su tačno odgovorila na 80% i više pitanja, te potom objaviti pobjednike i osvojene nagrade. Svi pristupi kvizu će biti kodirani, te će u cilju zaštite ličnih podataka djece pobjednici biti objavljeni pod jednistvenim kodom, uz navođenje škole pobjednika na online platformi Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini, kao i na Facebook i Instagram profilu „Sigurno dijete“. Djeca se mogu pripremiti za kviz tako što mogu pronaći odgovore na pitanja na online platformi Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini- www.sigurnodijete.ba.
I ove godine obilježavanje SID-a podržavaju partneri i sponzori Centra za sigurni internet koji su prepoznali značaj zaštite djece i mladih na internetu. Ovogodišnji sponzori Dana sigurnijeg interneta su: m:tel, Logosoft i BH Telecom. Sponzori su za sretne dobitnike obezbjedili nagrade kao što su mobiteli, tablet i druge vrijedne nagrade.
Kako bi se osiguralo što šire uključivanje djece u takmičenje kreiran je poster koji promoviše obilježavanje SID-a 2021. Poster koji dostavljamo u prilogu, bit će biti dostupan na web portalima svih partnera uključenih u aktivnosti, te dostavljeni javnim emiterima i drugim medijima, uz poziv za uključivanje u takmičenje.
Ovim putem Vas pozivamo da o obilježavanju Dana sigurnijeg Interneta 2021. obavijestite nastavno osoblje, a posebno učenike Vaše škole putem školskog oglasa i objavljivanja postera koji dostavljamo u elektronskoj formi, kao i da ih pozovete da se pripreme za kviz tako što će se educirati na web platformi Centra za sigurni internet- www.sigurnodijete.ba, te na ovaj način podržite aktivnosti u oblasti sprječavanja zloupotrebe djece i mladih putem digitalnih tehnologija.
Ukoliko ste zainteresovani da pored poziva djeci na učešće u takmičenju, date i dodatni doprinos i želite da se na drugi način uključite u obilježavanje SID-a 2021. godine, npr. održavanjem preventivnih predavanja, postavljanjem info štanda u školi ili sličnim aktivnostima, molimo Vas da nas o tome informišete putem e-maila na sarajevo@mfs-emmaus.ba, kako bi Vaše aktivnosti bile uključene u zajedničku prezentaciju realiziranih aktivnosti u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja Dana sigurnijeg interneta.