Tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora 1

Ugovorne strane Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/21), imenovale su zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora.
Komisija za tumačenje Kolektivnog ugovora je sastavljena od po dva predstavnika ugovornih strana. Zahtjevi za tumačenje po zahtjevu jedne od ugovornih strana (Vlada Kantona Sarajevo iii SSVOONK BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo) se razmatraju na sjednicama Komisije prema redoslijedu primitka u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva. Tumačenja Komisije imaju pravnu snagu i učinak ovog Kolektivnog ugovora.
U skladu sa članom 178. stav (13) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/21) objavljujemo tumačenja ovog Kolektivnog ugovora.

Autentično tumačenje člana 67. stav (1) tacka f)
Na osnovu člana 178. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/21 u daljem tekstu Kolektivni ugovor), Komisija za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo na 1. sjednici održanoj 01.2.2021. godine, donijela je Autentično tumačenje člana 67. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora zadjelatnost srednjeg Obrazovanja u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/21)
U članu 67. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora propisano je sljedeće:
“Član 67.
(1) Osnovna plaća radnika uvećava se za:
f) rad sindikalnog povjerenika – 10%,”
Dio citirane odredbe iz člana 67. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora “sindikalnog povjerenika” se ne odnosi na sva lica iz člana 138. stav (1) tačka a), odnosno ne odnosi se na članove sindikalnog odbora ustanove već se odnosi samo na jedno lice “sindikalnog povjerenika/predsjednika u ustanovi”, a dodatak iz člana 67. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora i pravo iz člana 140. stav (2) tačka e) međusobno se isključuju pri čemu sindikalni povjerenik/predsjednik bira povoljnije pravo za njega.
Sindikalni povjerenik/predsjednik ako radi u više ustanova, svoje pravo iz ovog člana ostvaruje u punom obimu u ustanovi gdje je izabran na tu funkciju.
Odluka o autentičnom tumacenju člana 67. stav (1) tacka f) Kolektivnog ugovora je donesena na 1. sjednici Komisije održanoj 01.02.2021. godine jednoglasno.