Prijedlog za prolongiranje roka za primjenu e-dnevnika


Poštovana,
Na sastanku koji smo sa Vama imali jedna od tema bila je i primjena e-dnevnika.
Na osnovu više stotina mailova koje smo primili od kraja decembra 2020. godine pa do sada, a koji se odnose na problem primjene e-dnevnika u praksi i zahtjev da se ta odluka prolongira za mjesec septembar 2021. godine. Na osnovu tih dopisa analizirali smo situaciju u primjeni e-dnevnika u školama i konstatovali smo sljedeće:

  1. Pozdravljamo uvodenje e-dnevnika u nastavnu praksu i smatramo da je to jedinstven pristup u osnovnom i srednjem obrazovanju.
  2. Zbog poteskoća u primjeni e-dnevnika i opterećenosti nastavnika u ovom vremenu pandemije, mi smo na stanovištu koje smo Vam i usmeno izložili da se primjena e-dnevnika odlozi za početak nastavne 2021/22. godine.
  3. Sindikatu je neprihvatljivo, ali i pravno neutemeljeno, da se neki propis primjenjuje retroaktivno, a to se odnosi na e-dnevnik.
  4. Sindikat predlaze da se probna primjena e-dnevnika primjenjuje u periodu drugog polugodista školske 2020/21. godine i da se samo u tom vremenu primjenjuje paralelno vođenje papirne verzije razredne knjige i e-dnevnika. U ovom periodu potrebno je izvršiti edukaciju i osposobljavanje nastavnika i svih onih koji koriste e-dnevnik.
  5. Program za e-dnevnik nije usaglašen sa sadašnjom situacijom na terenu (nastavni planovi i programi koji su usvojeni na početku školske godine ne odgovaraju onim NPiP koji su se realizirali tokom online nastave tokom pandemije).

Molima Vas da razmotrite nas zahtjev i da ga uvažite kao i da školama dostavite novu instrukciju u primjeni e-dnevnika.
Nadamo se da ćete ovaj prijedlog Sindikata ozbiljno razmotriti i u skladu sa vasim zakonskim ovlaštenjima donijeti pravilnu odluku.
S poštovanjem,

Faruk Bešlić, prof.