Poziv na protest – 24.01.2018. godine

“Kao što Vam je već poznato, Prijedlog zakona o penzijskom i invlidskom osiguranju trenutno se nalazi u parlamnetarnoj proceduri koji je apsolutno neprihvatljiv po radnike – buduće penzionere, uključujući i borce koji su učestvovali u pripremama za odbranu BiH, odnsono koji su uzeli učešće u odbrani BiH kao pripadnici Armije Republike BiH, odnosno Hrvatskog vijeća odbrane i organa unutrašnjih poslova. Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH zakazana je za 24.01.2018. godine na kojoj će se razmatrati Prijedlog zakona o PIO.

Budući da se radi o zakonu koji je poslije Zakona o radu jedan od krucijalnih zakona za radnike, a samim tim i sindikat u ime tih radnika, a shodno Odluci o organizovanju i održavanju Protesta Saveza samostalnih sindikata BiH broj: 01-I-18/18 od 11.01.2018. godine i Odluci o mjestu – lokaciji održavanja, vremenu početka i trajanja Protesta SSSBiH broj 01-II-37/18 od 19.01.2018. godine, koristimo priliku da vas pozovemo na Protest Saveza samostalnih sindikata BiH koji će se održati 24.01.2018. godine sa početkom u 10:00 sati ispred zgrade Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3. Namjera Protesta je da se ukaže nas sve negativnosti koje sa sobom nosi Prijedlog zakona o penzijskom i invlidskom osiguranju, te pokuša spriječiti njegovo usvajanje.

Podsjećamo vas da, prema Odluci o organizovanju i održavanju Protesta Saveza samostalnih sindikata BiH gore navedeni broj i datum, Protestu su obavezni prisustvovati svi članovi organa Saveza samostalnih sindikata BiH (Glavni odbor, Nadzorni odbor i Statutarna komisija), članovi organa granskih sindikata – članica Saveza samostalnih sindikata BiH (Glavni odbor, Nadzorni odbor i Statutarna komisija), te članovi kantonalnih odbora granskih sindikata sa područja Sarajevskog kantona.

Molimo granske sindikate – članica Saveza samostalnih sindikata BiH da upoznate sa ovim pozivom sve svoje članove organa (Glavni odbor, Nadzorni odbor i Statutarna komisija) i članove kantonalnih odbora svojih granskih sindikata sa područja Sarajevskog kantona.”

  1. Zakljucci GO u vezi sa Zakonom o PIO-09.01.2018.;
  2. Poziv za protest-granski sindikati;
  3. Odluka o odrzavanju protesta;
  4. Informacija PIO-amandmani.