Poziv na Internacionalni Kongres dječje i adolescentne psihoterapije

Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo obratila se Bosansko-Hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska asocijacija s molbom za podršku u realizaciji 2. Internacionalnog Kongresa dječje i adolescentne psihoterapije, koji će se održati od 2. do 4. decembra 2020. godine u Sarajevu, Hotelu Hills. Poštujući preporučene zdravstvene mjere, Kongres će se realizirati kombinovano uživo i virtualno putem Zoom platforme. Naime, na osnovu zaključaka prošlog Kongresa i trenutne zdravstvene krize uzrokovane pandemijom Covid-19, BHIDAPA u saradnji s UNICEF-om i uz podršku Vlade Kraljevine Švedske i Vlade Švicarske organizuje 2. Internacionalni kongres pod nazivom “Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije Covid-19 pandemije”.
Shodno navedenom, molimo da se zainteresirani nastavnici i stručni saradnici za učešće na pomenutoj konferenciji prijave na email: info@.bhidapa.ba najkasnije do 20.11.2020. godine.

Internacionalni Kongres