Obavještenje – aktivnosti konsultativno-savjetodavne podrške nastavnicima

Obavještavamo Vas da će stručni savjetnici Prosvjetno-pedagoškog zavoda Sarajevo u narednom periodu organizirati aktivnosti konsultativno-savjetodavne podrške nastavnicima. U sklopu navedenih aktivnosti i u skladu sa ukazanim potrebama stručni savjetnici će izvršiti reduciranje i prilagođavanje nastavnih sadržaja li saradnji sa stručnim aktivima škola. Pored navedenog, stručni savjetnici će izraditi Kriterije za ocjenjivanje koji ći biti sastavni dio Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola te Uputstvo o primjeni Pravilnika o neopravdanim izostancima u vanrednim okolnostima i Uputstvo o primjeni Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u vanrednim okolnostima.

[drivr id=”1eOo7Nszol2Pcj8V64spK9Y7bfsp7LKKE” type=”application”]