Informacija o polaganju stručnih ispita

Obavještavamo vas da će se polaganje stručnog ispita za samostalan odgojno-obrazovni rad odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika pripravnika organizirati i provesti u periodu od 25.10.2020. godine do njihovog okončanja.

Prijavljene kandidate koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete predsjednici komisija će blagovremeno obavijestiti o mjestu i vremenu održavanja praktičnog dijela stručnog ispita.

https://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/informacija-o-polaganju-strucnih-ispita