Potpisan Protokol o pregovorima za zaključivanju kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo

Dana 19. oktobra 2020. godine Pregovarački tim Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Kantonalni tim Kantona Sarajevo, zastupan po predsjedniku g. Faruku Bešliću i Pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo, zastupan po predsjedniku Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo, ministru, g. Anisu Kriviću su potpisali Protokol o pregovorima za zaključivanju kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Potpisivanjem ovog Protokola dogovoreni su principi, ugovorne strane pregovarački timovi, predmet pregovora, način vođenja pregovora, faze pregovaranja i rok dostavljanja Vladi Kantona Sarajevo prijedlog teksta Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevu.

Ugovorne strane potpisivanjem ovog Protokola dogovorile su principe i rokove da će u što kraćem roku pripremiti prijedlog teksta kako bi kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja bio potpisan.

 

[drivr id=”1aFQj_BPmlybKUsjXtkwzk0VpbUL7sxzv” type=”application”]