Evropska omladinska kartica

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo održalo je sastanak sa predstavnicima PRONI Centra za omladinski razvoj.
Predstavnici PRONI Centra za omladinski razvoj prezentirali su aktivnosti koje provode prema mladima, ali i daje PRONI Centar postao jedina licencirana organizacija u Bosni i Hercegovini u EYCA (Evropska Asocijacija Omladinske kartice) mreži.
Evropska omladinska kartica je jedina zvanična benefit kartica za mlade od 15 do 30 godina u Bosni i Hercegovini koja omogućava popuste i beneficije ne samo u Bosni i Hercegovini već preko 70.000 popusta u 37 zemalja Evrope.
Osim toga, u svakoj zemlji postoji na stotine programa i prilika za volontiranje, učenje, zapošljavanje, poduzetništvo i mnoge druge stvari koje su podrška mladima. Karticu izdaju i upravljaju organizacije koje su članice Europske Asocijacije Omladinske Kartice(EYCA) i trenutno istu posjeduje preko 7 miliona mladih u Evropi.
Svaka beneficija koja se nudi mladima treba biti podržana i promovisana, kako bi mladi iskoristili sve prilike koje im se nude te će Ministarstvo pružiti podršku u promociji Evropske omladinske kartice učenicima i učenicama, studentima i studenticama i mladima koji ovu karticu do kraja 2020.godine mogu besplatno naručiti.
Kako naručiti karticu i sve informacije o popustima, novostima na web stranici: https://omladinskakartica.ba/kartica/ ili putem e-mail info@omladinskakartica.ba .
Shodno prethodno navedenom, molim da informišete mlade u vašim ustanovama o Evropskoj omladinskoj kartici i beneficijama koje nudi.